• Power: 5 kW
  Dimensions: 710x560x320 mm
  Hint: Bitte Typenschild beachten! Abmessung des Gerätes: H/B/T: 710/560/320 mm
 • Power: 4 kW
  Dimensions: 635x515x290 mm
  Hint: Abmessung des Gerätes: H/B/T: 635/515/290 mm
 • Power: 4 kW
  Dimensions: 635x515x290 mm
  Hint: Bitte Typenschild beachten! Abmessung des Gerätes: H/B/T: 635/515/290 mm
 • Power: 4 kW
  Dimensions: 635x515x290 mm
  Hint: Bitte Typenschild beachten! Abmessung des Gerätes: H/B/T: 635/515/290 mm
 • Power: 6 kW
  Dimensions: 820x720x390 / 980x800x400 mm
  Hint: Bitte Typenschild beachten!
 • Power: 5 kW
  Dimensions: 970x560x405 mm
  Hint: Bitte Typenschild beachten!
 • Power: 5 kW
  Dimensions: 970x560x405 mm
  Hint: Bitte Typenschild beachten!
 • Power: nA
  Dimensions: nA
 • Power: 5 kW
  Dimensions: 710x560x320 mm
  Hint: Bitte Typenschild beachten! Abmessung des Gerätes: H/B/T: 710/560/320 mm
 • Power: 5 kW
  Dimensions: 710x560x320 mm
  Hint: Bitte Typenschild beachten! Abmessung des Gerätes: H/B/T: 710/560/320 mm
 • Power: 5 kW
  Dimensions: 710x560x320 mm
  Hint: Bitte Typenschild beachten! Abmessung des Gerätes: H/B/T: 710/560/320 mm
 • Power: 5 kW
  Dimensions: 710x560x320 mm
  Hint: Bitte Typenschild beachten! Abmessung des Gerätes: H/B/T: 710/560/320 mm
 • Power: 4 kW
  Dimensions: 635x515x290 mm
  Hint: Bitte Typenschild beachten: Abmessung des Gerätes: H/B/T: 635/515/290 mm
* Prices are incl. taxes.